ERLUS | Impresum

Informacije u skladu s odjeljkom 5. njemačkog Zakona o telemedijama (TMG):

ERLUS dioničko društvo

Hauptstraße 106
84088 Neufahrn/NB
T +49 (0)8773 18 - 0
F +49 (0)8773 18 - 113
info@erlus.com

Uprava: Dr. Rüdiger Grau, Patrick Dietrich, Martin Eisenreich
PDV broj: DE128943771
Trgovački registar: HRB 401

Upute za uporabu za online ponudu ERLUS-a

1. Autorska prava
Dohvaćanje, kopiranje i spremanje web stranica ove online ponude, njihovog sadržaja ili rezultata generiranih ili prikazanih pomoću alata za prikaz, u cijelosti ili djelomično, može se provoditi samo za privatnu, nekomercijalnu upotrebu. Ova se upotreba ograničava na prikupljanje podataka o robi i ponudama usluga./p>

Za preuzimanje, upotrebu ili širenje podataka ove online ponude, njenih sadržaja ili rezultata u druge svrhe, osim u privatne, potrebno je pismeno odobrenje tvrtke ERLUS AG.

Autorska prava na objavljene objekte koje je stvorio sam izdavač (grafike, zvučni dokumenti, video sekvence i tekstovi) ostaju isključivo u vlasništvu izdavača. Uređivanje, prerada, umnožavanje ili uporaba takvih objekata u drugim elektroničkim ili tiskanim publikacijama nije dopušteno bez pismenog pristanka izdavača. Obavijesti o autorskim pravima i nazivi robnih marki ne smiju se mijenjati niti uklanjati.

Sve marke i zaštitni znakovi navedeni u internetskoj ponudi i koji su eventualno zaštićeni od strane trećih podliježu bez ograničenja odredbama mjerodavnog zakona o zaštitnim znakovima i vlasničkim pravima odgovarajućeg registriranog vlasnika. Samo njihovo spominjanje ne znači da zaštitni znakovi nisu zaštićeni pravima trećih./p>

2. Reference i poveznice
Za uspostavljanje hiperveze drugih web stranica na stranice koje pripadaju ovoj online ponudi također je potrebno pismeno odobrenje.

Ako se web stranice koje pripadaju ovoj online ponudi izravno ili neizravno upućuju na web stranice trećih strana, koje su izvan područja odgovornosti izdavača, izdavač je odgovoran samo u mjeri u kojoj je upoznat s njihovim sadržajem i u kojoj mu je tehnički moguće i razumno da spriječi korištenje u slučaju ilegalnih sadržaja. Izdavač izričito izjavljuje da u trenutku povezivanja, na relevantnim povezanim web stranicama trećih strana nije bilo nezakonitog sadržaja. Izdavač nema nikakvog utjecaja na trenutni i budući dizajn te na sadržaj povezanih internetskih stranica trećih strana. Stoga se ovime izričito distancira od svih sadržaja svih povezanih web stranica trećih strana koji su promijenjeni nakon povezivanja. Za nezakonit, netočan ili nepotpun sadržaj, a posebno za štetu nastalu korištenjem ili nekorištenjem na ovaj način predstavljenih podataka, isključivo je odgovoran davatelj vanjske web stranice na koju se upućuje, a ne osoba koja samo upućuje na odgovarajuću publikaciju putem poveznica.

3. Sadržaj
Izdavač ne preuzima odgovornost za aktualnost, ispravnost, cjelovitost ili kvalitetu pruženih podataka. Zahtjevi za odgovornost prema izdavaču koji se odnose na materijalnu ili nematerijalnu štetu uzrokovanu uporabom ili nekorištenjem danih podataka odn. uporabom neispravnih i nepotpunih podataka u osnovi su isključeni, osim ako se dokaže da je izdavač postupio namjerno ili iz krajnje nepažnje. Sve ponude su podložne promjenama i neobvezujuće. Izdavač izričito zadržava pravo promjene, dodavanja ili brisanja dijelova stranica ili cjelokupne online ponude ili privremenog ili trajnog prekida objavljivanja bez prethodne najave./p>